SEMPOZYUMDAN HABERLER Değerlendirme Süreci başladı...

Türkiye'deki tüm üniversitelerin Mimarlık ve Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalları’nda öğrenim gören ve tez aşamasındaki doktora ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak “2.Mimarlık ve Şehircilik Lisansüstü Sempozyumu” Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenmektedir. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen sempozyum benzer süreçler içerisinde bulunan lisansüstü öğrencilerinin bir araya gelerek tartışma ve fikir alışverişi için ortam sağlamayı hedeflemektedir. Sempozyumun 26-27 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ikincisi için dün itibarıyle özet kabulleri tamamlanarak değerlendirme süreci başlamıştır.